Yleistä

Hierontaan?

Hieronta alkaa asiakkaaseen tutustumisesta! 

 • Asiakkaan kanssa käydään läpi hieronnan tavoitteet, hierottavat alueet ja luomme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman hieronnalle. Kaikki alkaa hierontatavoitteen määrittämisestä, jolloin jokaisesta hierontakerrasta saadaan paras mahdollinen hyöty asiakkaalle. Hieronnan suunnitelmaa voidaan muuttaa kesken hieronnankin.

Hieronnan tavoite?

 • Hieronta on hoitotapahtuma, jossa on aina tavoite. Tavoitteenamme voi olla totaalinen rentoutuminen, saada suorituksista palautuminen käyntiin tehokkaammin, pyrkiä poistamaan päänsärky tai saada joku yksittäinen kiputila kuriin. Käytännössä aina tavoitteena on saada jännittyneet lihakset rentoutumaan ja palautumaan kovasta kuormituksesta joka voi olla niin staattinen työasento kuin kova urheilusuoritus. Aineenvaihdunta tehostuu ja verenkierto vilkastuu. 
 • Hieronnalla on todettu myös olevan positiivisia vaikutuksia stressiin. Hieronnan tavoite määräytyy aina huolellisen haastattelun pohjalta, se mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi taas toiselle. Jokainen asiakas on yksilö jonka tarpeet otetaan huomioon suunnitellessa hoitoa. Hoito voi sisältää hieronnan lisäksi mm. kuivaneulausta, faskiakäsittelyä tai kuivakuppausta. 

Kenelle hieronta sopii?

 • Hieronta sopii lähes kaikille. Työssäkäyville, opiskelijoille, eläkeläisille, urheilijoille, kuntoilijoille,  kipukroonikoille. Olit sitten vailla parempaa palautumista, täydellistä rentoutumista, eri kiputilojen hoitoa vailla, hieronta on hyväksi juuri sinulle!

Kontraindikaatiot

Hieronta on erittäin vanha hoitomuoto ja sopii käytännössä kaikille. On olemassa kuitenkin muutamia poikkeuksia, missä hieronta ei ole tai ei välttämättä ole suositeltavaa. 

 • Kuume
 • Tulehdus
 • Avohaava
 • Tuore vamma
 • Antibioottikuuri
 • Syöpä
 • Humala/krapula
 • Laskimo- ja valtimosairaudet
 • Hemofilia
 • Ihotaudit
 • Spastiset halvaukset

 • Iskeeminen kudos

 • Tyrä

 • Suurentuneet imurauhaset

 • Palo- ja paleltumavammat

Hieronnan vaikutukset:

> Parantaa nivelten liikkuvuutta

> Rentouttaa lihasta

> Auttaa suorituksesta palautumisessa sekä suoritukseen valmistautumisessa

> Auttaa kivun hoidossa

> Lievittää stressiä

> Lisää mielihyvähormonien tuotantoa

> Parantaa koko kehon aineenvaihduntaa

> Laskimoverenkierto ja imunestekierto tehostuu

> Lisää lihaksen ja muiden kudosten hapensaantia

> Voi muokata arpikudosta

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Urheiluhieroja Joonas Tollola

Erkkilänkatu 11A, 33100 Tampere

Puhelin 045 204 02 94

https://www.urheiluhierojajoonastollola.com/

Y-tunnus 2994388-9

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Joonas Tollola

joonas.tollola(a)gmail.com

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Hieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, syntymäaika, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa esitietolomakkeella. Tilattaessa ajanvaraus netissä, tallentuu asiakkaalta nimi, sähköposti sekä puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään Urheiluhieroja Joonas Tollola:lta yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Urheiluhieroja Joonas Tollola:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden täyttämät esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa valvotuissa olosuhteissa. Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin. Sähköinen lahjakorttirekisteri ylläpidetään tekstitiedostossa, jossa näkyy vain lahjakortin saajan nimi ja lahjakortin summa. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!